Sabiel

onderzoeks- en adviesbureau voor islamitische kunst

Sabiel
Lezingen
Collectieadvies
Exposities
Publicaties
Luit Mols
Lezingen
Aan de hand van haar rijke beeldarchief geeft Luit Mols lezingen over uiteenlopende islamitische kunstthema’s:

Islamitische kunst: ontstaan en inspiratie

Het islamitisch beeldverbod: ideologie en praktijk

Woord in beeld: de kunst van islamitische kalligrafie

De hadj naar Mekka: pelgrimage in kunst verbeeld

Artistieke uitingen in Soennitische en Shi’itische islam

Spanje en Sicilië: islamitische kunst in Europa

Oriëntalisme in de Nederlandse kunst

Islamitische kunst in Nederlandse collecties

Lezingen kunnen ook in samenspraak met de opdrachtgever op maat worden samengesteld.